Sessió informativa "POSTGRAU EN PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES