TALLER: COM AJUDAR ALS NOSTRES FILLS A GESTIONAR LES SEVES EMOCIONS