TALLER: Què no ha de fer un educador/a social en un projecte artístic o cultural?