UNA ESCOLA PER A TOTHOM: Aportacions de les pràctiques centrades en la família al model d'escola inclusiva - Jornada de sensibilització sobre PCF per a professionals de l’educació