UNA ESCOLA PER A TOTHOM: Aportacions de les pràctiques centrades en la família al model d'escola inclusiva - Jornada de sensibilització sobre PCF per a professionals de l’educació

  • Casa del Mar Carrer d'Albareda, 1-13, 08004 Barcelona
    Barcelona