Estudi trimestral sobre l’ocupació i la situació social a la Unió Europea

El darrer Estudi trimestral, corresponent al primer trimestre de 2015, mostra que la situació econòmica de la UE ha millorat de manera contínua durant els darrers dos anys i la recuperació s’ha estès a la majoria dels Estats membres, amb millores constants en l’ocupació.

L’Estudi destaca tendències significativament positives, entre les quals cal fer especial esment a la disminució de l’atur juvenil. Aquest ha disminuït des de 2013 a la majoria dels Estats membres, però encara continua sent molt alt (21,1%).