Guia de Sortides Escolars Accessibles adreçada a mestres i professionals del lleure educatiu (ECOM)

La Guia de Sortides Escolars Accessibles detalla les característiques d'accessibilitat de més de 100 excursions culturals, espais naturals i cases de colònies de tot Catalunya. El dossier, que ha estat presentat per ECOM, un moviment que aplega 154 associacions catalanes de persones amb discapacitat física, informa de diversos aspectes d'interès com ara la proximitat de l'aparcament a l'entrada, les possibilitats de mobilitat dins l'espai, la presència o no de lavabos adaptats, etc.

L'objectiu és, doncs, donar pistes sobre les barreres arquitectòniques que ens podem trobar a les sortides més habituals realitzades per centres educatius i associacions de lleure.   

Podeu llegir la guia en aquest enllaç.