Guia d'elaboració de Plans Locals de Joventut (Xarxa de Consells Locals de Joventut)

La ‘Guia d’elaboració de Plans Locals de Joventut’ ha estat creada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i la Xarxa de Consells Locals; i és complementària a altres publicacions com la ‘Guia de dinamització d'associacions i consells locals de joventut’ i ‘Què és i com es crea un consell local de joventut’. 

Aquest petit llibret és una eina que vol orientar els consells locals de joventut sobre els passos que cal seguir a l’hora de dissenyar i aplicar un Pla Local de Joventut. A través d’aquest recurs es pretén fomentar i facilitar la participació de la gent jove en el disseny de les polítiques dels seus ajuntaments.

El document, doncs, va dirigit a tot el jovent associat dels territoris de parla catalana, però també als consistoris, ja que són aquests els qui han de facilitar l’espai de col·laboració amb el jovent en els seus municipis.