Banc de recursos i serveis per a l'educació i la prevenció en matèria de joves i salut (CNJC)

L’any 2011 des del CNJC es va elaborar un Banc de Recursos per l’Educació  i la Prevenció en Matèria de Salut i Joves. El projecte es va fonamentar en  un treball de recerca en relació als recursos i serveis que les entitats i  institucions ofereixen per tal d’educar a favor de les pràctiques saludables i  prevenir comportaments de risc. Aquesta cerca es va fer entre les entitats  membres del CNJC, però també buscant informació entre altres entitats i  institucions externes que treballen temes de salut i joves. Es va seleccionar  i classificar la informació pertinent per tal de sistematitzar-la i difondre-la,  amb l’objectiu que les persones joves i les entitats juvenils puguin tenir  accés a aquest conjunt de recursos.

Durant l’any 2014 hem treballat per actualitzar el banc de recursos elaborat  l’any 2011, reestructurant els apartats, comprovant la vigència dels  recursos i serveis i incorporant noves fitxes sobre aquells nous recursos i  serveis dels quals s'han tingut coneixement.

Podeu llegir el document aquí.