Baròmetre sobre la feminització de la pobresa a Barcelona - Primera edició, any 2021

Social.cat

De quina manera afecta la pobresa a les dones, específicament? Quines són les conseqüències d’haver de fer front a tasques de cura no remunerades per a les economies d’aquestes dones i les seves famílies? Com les condiciona la realitat de l’habitatge i el mercat laboral a Barcelona? Aquestes han sigut algunes de les preguntes que han intentat guiar aquesta primera edició del ‘Baròmetre sobre la feminització de la pobresa’, elaborat pel diari de l’acció social de Catalunya, Social.cat.