Bones pràctiques de cooperació entre les entitats socials i les empreses del sector turístic a la ciutat de Barcelona

Taula del Tercer Sector Social de Catalunya

Aquest recull de bones pràctiques de col·laboració entre entitats socials i les empreses del sector turístic no només demostra que existeixen molts àmbits en el que les entitats poden col·laborar a fer del turisme un sector econòmic més responsable i inclusiu, sinó que també fa palesa la viabilitat dels projectes que ja s’estan executant en l’actualitat. Els exemples que es recullen en aquestes pàgines responen a models fàcilment reproduïbles i de clara innovació social. El turisme genera una gran quantitat d’oportunitats també per a les entitats socials.