Declaració final del 25è aniversari de la Convenció de les Nacions Unides sobre el drets de l’infant

Amb motiu de la commemoració del 25è aniversari de la Convenció de les Nacions Unides sobre el drets de l’infant, el Síndic de Greuges de Catalunya ha organitzat, juntament amb la Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCAT) i la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC), una jornada dedicada a evidenciar l'existència de mites legitimats socialment avui dia a Catalunya, malgrat que vulneren drets de la Convenció.

La declaració recull la tasca dels vuit grups de treball constituïts en el marc de la jornada i al voltant dels quals s’han desmuntat vuit mites entorn dels drets dels infants. El document també inclou algunes recomanacions per combatre aquesta situació:

-Fomentar la coresponsabilitat de totes les administracions, estaments i professionals que actuen a l'entorn dels drets dels infants i també de la ciutadania
-Donar visibilitat a les vulneracions de dret dels infants
-Superar la subordinació social dels infants, que sovint apareix sota formes d'autoritarisme o sota concepcions excessivament protectores.
-Fomentar la sensibilització social.
-Dotar els drets dels infants de més garanties jurídiques.