Declaració Institucional d'entitats i ens locals sobre la resposta a les situacions de pobresa energètica

1r Congrés Català de Pobresa Energètica