Dossier estadístic 10 anys de la Llei de Violència Masclista

Observatori de la Igualtat de Gènere

L’Observatori de la Igualtat de Gènere ha editat un dossier estadístic amb l’evolució en 10 anys de les principals dades de la violència masclista.