Dossier Taula del Tercer Sector: ‘Crisi, empobriment i persones sense llar’

La Taula del Tercer Sector, que agrupa prop de 4.000 entitats socials, ha presentat aquest dimarts el dossier ‘Crisi, empobriment i persones sense llar’ en el marc del Cicle de Debats ‘Catalunya Social’. El dossier inclou un plec de mesures per fer front al sensellarisme a Catalunya.

En el dossier, que ha estat elaborat pel politòleg Albert Sales per a la Taula del Tercer Sector, s’hi denuncia que la situació actual de crisi i les polítiques per respondre-hi han fet augmentar considerablement les situacions d’infrahabitatge al nostre país, i que manquen estudis que permetin conèixer la dimensió real del problema per poder organitzar i planificar respostes adequades. Mentre que en aquests últims anys el nombre de persones que viuen al carrer no ha crescut de forma significativa, gràcies a l’acció coordinada d’entitats i ajuntaments, el nombre de persones i famílies amb inseguretat residencial, infrahabitatge i altres formes d’exclusió residencial s’ha disparat.

El dossier també ressalta que les mesures per prevenir el sensellarisme tenen un important retorn social i econòmic a mig i llarg termini, ja que per cada euro invertit en la prevenció del sensellarisme, la societat aconsegueix un retorn de 2,20 euros. El dossier presentat avui també denuncia que qualsevol política dedicada exclusivament al sensellarisme és una política pal·liativa i que cal atacar el problema a través de mesures estructurals i coordinades entre les diferents administracions públiques i les entitats socials.