SocialitzantBCN 1 - ‘Envellir a Catalunya: com viu la gent gran?’

Social.cat

Un dels grans fenòmens demogràfics que viuen les societats desenvolupades és el procés d’envelliment. L’augment de l’esperança de vida, considerada com una revolució de la longevitat, comporta que avui ja sigui habitual parlar de persones centenàries. Es tracta, sense dubte, d’una conquesta social i un repte sense precedents que implica al conjunt de la societat.