Guia: Excedència per cura de familiars dependents (UGT)

La UGT de Catalunya edita una guia pràctica sobre l’excedència per cura de familiars dependents (XASI). Aquest recurs explica els mecanismes d'aplicació d'aquest dret, que permet la conciliació de la vida laboral amb una situació de dependència familiar.