Guia: ‘Acollir projectes d’Aprenentatges i Servei en entitats socials’ (Taula del Tercer Sector)

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya ha publicat una Guia titulada ‘Acollir projectes d’Aprenentatges i Servei en entitats socials’ que posa a l’abast de les entitats del Tercer Sector Social les orientacions bàsiques, pas per pas, que els han de permetre participar amb èxit en un projecte de servei a la comunitat.

Amb la publicació d’aquesta guia la Taula vol contribuir a incrementar la participació de les entitats socials en aquest tipus de projectes, i esdevenir així un agent més actiu i compromès en l’educació en valors solidaris i comunitaris dels nostres adolescents i joves.