Guia d'ajudes socials per a les famílies 2014

És una publicació del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per facilitar informació sobre les ajudes socials existents (publicació en castellà).