Guia de recomanacions per a la prevenció comunitària en l’àmbit de les drogues

Fer prevenció comunitària és una tasca complexa, i per això és important que els professionals disposin d’eines que els facilitin orientar-se i situar-se en aquest àmbit, on sovint apareixen conceptes abstractes i difícils de portar a la pràctica (participació, comunitat, grups socials, etc.).

La guia és una eina pràctica que ajuda a clarificar els conceptes principals de la prevenció comunitària a través d’exemples basats en la realitat i que convida a la reflexió amb preguntes al final de cada tema.

Ha estat elaborada amb la col·laboració de l’associació Promoció i Desenvolupament Social, és el resultat d’un procés de reflexió i anàlisi d’un grup de treball  (enllaç a la info de l’equip de treball) format per diversos professionals de l’àmbit de la prevenció vinculats a diferents municipis i entitats.