Guia d’entitats d’acció social a Girona (ECAS)

La Comissió Territorial d’ECAS a Girona ha publicat una Guia d’entitats d’acció social a Girona (PDF). En recull 21, que treballen en àmbits diversos, des de l’atenció a la infància fins a la interculturalitat o l’acompanyament a persones amb diversitat funcional. 

Cada entitat compta amb una fitxa que descriu l’àmbit d’actuació i els col·lectius destinataris, Així mateix s'hi ofereixen les dades de contacte i els serveis que desenvolupa cada entitat actualment.  S’han imprès 300 exemplars de la guia en paper i també es pot descarregar online en PDF.