Guia per a la protecció i la promoció dels drets humans en la contractació pública

Institut Internacional per a l'Acció No violenta (Novact)