Guia per a millorar la participació interna de les entitats

Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya

La Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya ha presentat una “Guia per a millorar la participació interna de les entitats” i vol ser un recurs que contribueixi a la millora de la participació a les entitats, a partir d’un enfocament “positiu i realista”, segons s’explica en la introducció del document. Aquest recurs conté eines i idees útils per a diagnosticar la participació i el funcionament democràtic de l’entitat i per millorar aquestes dues qüestions. S’analitzen els diferents espais i canals de participació que pot tenir una entitat, començant per l’assemblea, l’espai sobirà de qualsevol associació, per a la qual s’identifiquen els possibles problemes i s’ofereixen propostes per treballar-los.