Guia pràctica per a la realització de polítiques transversals de gènere en l’àmbit municipal (Diputació de Barcelona)