Guia sindical. La jornada laboral. Drets i negociació col·lectiva (CCOO)

El sindicat CCOO ha presentat la guia ‘La jornada laboral. Drets i negociació col·lectiva'. L’objectiu d’aquest document és abordar tot allò que envolta la jornada de treball des d’un punt de vista normatiu, fins a l’experiència de la negociació col·lectiva en aquesta matèria.

Aquesta guia s'ha organitzat en quatre capítols. En el primer, es recullen les característiques bàsiques de la jornada laboral a Catalunya. En el segon, s’explica de manera resumida els principals aspectes previstos en la norma i que fan referència a la jornada, així com els drets relacionats amb els anomenats drets de conciliació. En el tercer, es desenvolupen més extensament les característiques dels anomenats drets de conciliació. I, finalment, en el quart, s’engloben propostes per a la negociació col·lectiva, algunes d'elles recollides en diferents acords dels espais de relacions laborals de Catalunya i altres que, directament, són propostes de Comissions Obreres de Catalunya.