Guia sobre la regulació del treball per a persones amb discapacitat a l'empresa ordinària (Obra social 'La Caixa')

La Guia sobre la regulació de l'ocupació de les persones amb discapacitat a l'empresa ordinària pretén donar resposta als dubtes jurídics que sorgeixen entorn a l'ocupació de les persones amb discapacitat, i que afecten, entre d'altres, a professionals de la inserció laboral i altres personals al servei d'entitats, empreses i responsables de serveis de recursos humans.

Més enllà del seu paper de document de consulta, aquesta guia pretén contribuir a la formació dels professionals que intervenen d'una manera o altra en el procés d'inserció. Per aquest motiu el text contempla alguns continguts d'abast més general, com són, entre altres, els referits al concepte de persona amb discapacitat, al dret al treball i el deure de rendiment o als instruments de regulació de la relació de treball com la llei, el conveni col·lectiu o el contracte de treball.

Podeu llegir el document complet (castellà) aquí.