... i qui rescata la societat?

La Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida denuncien el rescat dels bancs i les caixes.

L'Assemblea de la Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida exigeix al govern espanyol el retorn sense ajornaments dels 230.000 milions d'euros de diners públics que s'han destinat al rescat del sistema financer. Exigim que el crèdit que s'ha lliurat entre 2008 i 2010 als bancs es reinverteixi en garantir els drets socials de les persones i les entitats.

Arran de la disbauxa i de l'abús de productes financers dedicats a l'especulació salvatge i a l'obtenció de beneficis, sense cap ètica ni consideració social s'ha produït una manca de líquid en els bancs que amenaça l'economia productiva.

Aquesta situació ha comportat, des de finals del 2007, una nova i profunda crisi de creixement en la voràgine del sistema econòmic per obtenir beneficis màxims a qualsevol preu. La crisi financera i després econòmica ha provocat que els governs acceptin contraure deute públic per proveir de líquid el sistema financer i bancari.

Aquest finançament públic de l'activitat públic de l'entitat privada ha servit fins ara perquè la banca guanyi temps, estabilitzi els seus balanços, ja que no poden desfer-se de determinats actius tòxics (hipoteques impagades) faci front als pagaments que ells mateixa va contraure amb altres bancs internacionals.

Pel que fa referència a l'Estat espanyol, encara que inicialment semblava que la crisi no havia estat tan important, el govern de l'estat ha aprovat instruments de rescat del sector financer per valor de 230.000 milions d'euros durant el període 2008-2010.

Per tot això manifestem: 

- Que l'actual episodi de retallades en nom de la crisi fa que sigui la societat la que hagi de pagar la negligència i l'actuació delictiva del sistema financer

- Que la crisi neix per una injusta distribució de la riquesa, una situació de desequilibri que el sistema financer perpetua

- Que la crisi en cap cas se solucionarà enfortint els instruments financers que l'han provocada

- Que per cada euro dedicat a combatre la pobresa se n'han destinat 1.900 a rescatar el sistema financer

- Que el sistema financer ha utilitzat els diners públics per sanejar els seus comptes i continuar augmentant el seu marge de beneficis

- Que el sistema financer ha traït la seva finalitat social de gestionar correctament els estalvis i el crèdit a causa de les pràctiques abusives, fraudulentes i opaques, la promoció dels paradisos fiscals, l'especulació financera i la lliure circulació de capitals

Per això exigim:

1. El retorn immediat i sense cap més ajornament dels 230.000 milions d'euros i que aquest retorn vagi a finalitats socials

2. Prou de bancaritzar amb diners públics les caixes perdent el model d'entitat financera amb arrelament i compromís social

3. Responsabilitat dels poders públics i financers en establir mesures contra la crisi, considerant sempre que el seu fonament es troba en la injusta distribució de la riquesa

4. Coherència amb el que van aprovar per unanimitat els grups polítics parlamentaris amb el 'Pacte d'estat contra la pobresa' al 2007

5. Que en aquest escenari de retallades no siguin els més desafavorits els qui paguin les conseqüències d'una crisi econòmica que no han provocat.

La societat en la seva acció de control de l'activitat dels poders públics ha d'estar vigilant el compliment i el retorn efectiu d'aquest rescat i ha d'exigir que aquests diners es destinin precisament als àmbits on s'han produït retallades socials. Per això, des de l'Assemblea de la coordinadora d'ONGD i altres moviments solidaris de Lleida instem a la reflexió i acció dels representants del poble en defensa dels drets del poble. 

I per tot això ens comprometem:

A continuar treballant des del nostre entorn per assolir una transformació global de la nostra societat, una feina en xarxa que requereix la unió d'esforços dels que pensem, treballem i actuem per la construcció d'una societat global més justa i solidària, assumint la part de responsabilitat col·lectiva que ens pertoca.