Document de suport a cuidadors de persones dependents (Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores)

'I vostè com està? El suport a les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents' és el document elaborat per la Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores (XSFC) com a guia per tal d'analitzar el benestar emocional i la salut que suposa l'atenció i la cura d'un familiar o dependent. 

El contingut del document està classificat en 6 apartats: 

1. El cuidador/a expectant
2. El cuidador/a actiu/va
3. El cuidador/a invisible
4. El suport a les persones cuidadores: orientacions als/les professionals
5. El suport a les persones cuidadores: exploració de propostes
6. Aportacions