Impacte dels factors socials en l’atenció a la salut mental

Fundació Pere Tarrés i la Fundació Sanitària Sant Pere Claver

Identificar quins són els factors socials de risc i com aquests influeixen en l’atenció a les persones amb problemes de salut mental és l’objectiu de l’informe “Impacte dels factors socials en l’atenció a la salut mental. Estudi empíric en els centres de salut mental infantojuvenil i d’adult de Sants- Montjuïc” que ha elaborat la Fundació Pere Tarrés i la Fundació Sanitària Sant Pere Claver. L’informe analitza les dificultats i complexitats que té l’atenció a la salut mental quan la vulnerabilitat i el risc d’exclusió és present en l’entorn social i familiar del pacient. El document també inclou recomanacions que han de servir per fer propostes de millora en la forma en què els diferents recursos assistencials atenen a les persones amb trastorns mentals i el seu entorn.