Informe del mecanisme català per a la prevenció de la tortura (Síndic de Greuges)

L'equip de Treball del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura (MCPT), encapçalat pel síndic, Rafael Ribó, ha presentat aquest divendres al Parlament l’Informe anual corresponent a l’any 2015. El document és el sisè que lliura a la Cambra des que la institució va rebre el mandat d'exercir les funcions de prevenció i detecció de la tortura a Catalunya d'acord amb el protocol de l'ONU.

A partir de les visites realitzades als diversos espais on hi ha persones privades de llibertat, 8 de les quals han estat a centre penitenciaris, l'MCPT ha evidenciat una mancança de base a l'hora de fer les exploracions mèdiques per detectar possibles maltractaments, tant si es fan arran de les denúncies de les presumptes víctimes o davant l'existència d'indicis de violència.

El desconeixement del Protocol d'Istambul per part dels professionals i de les institucions comporta que en ocasions no es tinguin en compte determinades pautes. Per exemple, és rellevant que els reconeixements mèdics es facin, com a regla, en privat, i que hi quedi registrat qualsevol signe de violència o maltractament, fins i tot sense denúncia expressa.

L'aplicació d'aquest manual internacional, avalat per l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans, per a la investigació i documentació de la tortura és essencial per garantir la veracitat de les denúcies davant els òrgans jurisdiccionals competents. L'MCPT ha recomanat al Departament de Justícia i als col·legis professionals que divulguin i facin pedagogia sobre l'esmentat Protocol i que adaptin els protocols mèdics forenses a les seves propostes.

L'MCPT també alerta de la interpretació restrictiva que els cossos policials fan de la Directiva europea sobre els drets de les persones detingudes i recomana que en facin una lectura ajustada. Per exemple, mentre la Directiva estableix que la persona detinguda ha de tenir accés a “materials” i “gravacions”, la policia facilita la informació mínima dels motius de la detenció.

Com en anys anteriors el Mecanisme assenyala que cal que la normativa aclareixi els àmbits de competència entre els Mossos i la Policia local, i recorda que aquesta última ha de tenir un paper auxiliar.

A partir de les entrevistes mantingudes amb interns i funcionaris també s'ha observat que persisteixen els indicis de maltractament físic i psicològic als centres penitenciaris Tot i que no es pot parlar d'una situació generalitzada d’abusos i de maltractaments, si que se n'han descrit diversos episodis. L'MCPT recomana que en cas de possibles abusos s'actuï amb rapidesa i s'activin els mecanismes de detecció d'acord amb el Protocol d'Istambul i,  si s'escau, cal prendre mesures disciplinàries.