Informe: L'estat dels serveis socials a Catalunya (Gencat)

Informe del Consell General de Serveis Socials, actualitzat amb les darreres dades oficials disponibles fins a l'any 2013.