L'afectació de Salut Mental en la població infantil i adolescent en situació de risc a Catalunya (FEDAIA)

La crisi no només està afectant l'accés dels infants més vulnerables a un nivell de vida adequat, també la seva salut mental ha empitjorat en els últims anys. Així ho recull un estudi realitzat per la Comissió de Salut Mental de la FEDAIA, la federació que agrupa a les entitats catalanes que treballen amb infants en situació de desemparament o risc d'exclusió social, i un equip de la UB encapçalat per la investigadora Violeta Quiroga.

Segons aquest informe que es va desenvolupar durant 2013 i 2014 entre una població molt àmplia- la FEDAIA atén 100.000 infants i 35.000 famílies-, la irrupció de la crisi ha fet créixer de forma important els problemes de salut mental entre els infants i les famílies.

L'estudi revela que moltes famílies estan centrades a aconseguir recursos per a cobrir les necessitats bàsiques de la llar i descuren altres aspectes que són igualment importants per al desenvolupament dels infants i que permeten mantenir un vincle afectiu de qualitat. A això se suma el fet que una part de la població que abans utilitzava la xarxa privada ara està obligada a accedir a la xarxa pública que es troba saturada i incapaç de donar resposta a totes les necessitats.