Llibre d'experiències del XX aniversari de Fòrum salut mental