Manifest del COPEC per la resolució del TSJC

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya posa de manifest el seu rebuig a la Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que obliga a una quota del 25% de llengua castellana a les escoles catalanes, en tant que:
 
 
 
    És un greuge al model d’immersió lingüístic català que durant més de 30 anys ha demostrat que és un model integrador per a infants i adolescents que estudien a Catalunya, sigui quina sigui la seva llengua.
    La imposició suposa un canvi de model que ataca la Llei d’Educació de Catalunya, emparant-se en disquisicions polítiques que res tenen a veure amb raons pedagògiques
    Un cop més, s’envaeixen les competències que la Generalitat de Catalunya té en matèria d’educació, entrant a legislar directament en els Centres Educatius en un afer que hauria de resoldre’s entre el govern de l’Estat i el govern de la Generalitat.
    És inadmissible que un mandat judicial contra l’Ensenyament a Catalunya recaigui damunt de la direcció dels Centres, judicialitzant directament als professionals de l’educació i posant-los en una situació d’indefensió.
 
 
 
Davant de tot això el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, ens solidaritzem amb els Centres Educatius afectats per aquesta Interlocutòria: Mare de Déu del Roser de Barcelona; Institut Alba del Vallès de Sant Fost de Campsentelles; Escola Pia Sant Josep de Sabadell; Escola Pia de Sarrià de Barcelona i Col·legi Bonaventura de Vilanova i la Geltrú. I ens posem a la seva disposició en allò que hagin de menester i estigui al nostre abast.
 
 
 
Així mateix el Col·legi de Pedagogs de Catalunya insta, i en dona tot el seu suport, al Departament d’Ensenyament i al Govern de la Generalitat, per a què emprenguin, per totes les vies possibles, totes les mesures que estiguin al seu abast per a què la Llei d’Educació de Catalunya i el Model Lingüístic Català, no es vegin vulnerats.