Manifest del Dia Internacional de la Gent Gran

Els Amics de la gent gran ens hem aplegat aquí per a commemorar junts el Dia Internacional de la gent gran que se celebra a tot el món l’u d’octubre. Aturem-nos avui uns instants i dediquem el nostre pensament a la gent gran i a les conseqüències de l’envelliment progressiu de la població.

Actualment, a Europa, hi ha 85 milions de persones més grans de 65 anys, d’aquí 50 anys, en seran 151 milions. Això significa que el 30% de la població europea tindrà més de 65 anys. Una de les conseqüències d’aquest ràpid envelliment de la població, si no fem res per a canviar-ho, serà l’augment de la marginalitat social i econòmica que recaurà en els més febles, les persones grans. I aquesta feblesa és el resultat d’un entorn que, enlloc de reforçar, debilita les persones grans mitjançant la marginació i l’exclusió social. Amics de la gent gran constatem l’exclusió a la que es veuen sotmeses moltes persones per raons d’edat.

Cal fer front a l’estereotip que relaciona gent gran amb malaltia i passivitat i que arrossega moltes persones a una de les pitjors i més invisibles de les exclusions: la soledat. Hem de mobilitzar-nos per evitar que els 26 milions de persones grans que a Europa viuen soles, també se sentin soles. Proposem un canvi de mirada cap a les persones grans. Reivindiquem el paper actiu, vital i decisiu que han de tenir els ancians a la nostra societat, cal comptar amb la seva experiència, memòria i saviesa per a construir una societat millor per a tots. És necessari fomentar la solidaritat intergeneracional i facilitar les relacions socials per tal de donar a les persones grans més oportunitats de participació.Ha de ser un compromís de tots, no podem deixar aquesta responsabilitat als governs, el voluntariat i la societat civil hem de fer tot el possible perquè no hi hagi cap persona gran que estigui sola i que se senti sola. La força per combatre la solitud està en les mans dels voluntaris.

Per tot això, avui volem fer un homenatge a les persones grans regalant-los una flor que és el símbol de l’amistat i de l’amor!