Manifest del Dia Mundial de les Persones Sordes de Catalunya

Al Dia Mundial de les Persones Sordes de Catalunya, el moviment associatiu català, que agrupa a 30 associacions, s'uneix encara amb més força per reivindicar una societat inclusiva i sense barreres de comunicació.

Les persones sordes tenim la necessitat i el dret de participar en igualtat de condicions i per això és necessari que se'ns garanteixi l'accés a la comunicació i a la informació. Totes les esferes de la vida pública han d'estar lliures d'obstacles per a que els nostres drets fonamentals es facin efectius.

És imprescindible disposar de serveis d'interpretació, que siguin gratuïts i universals. La figura de l'intèrpret ha d'estar disponible per a les persones sordes tots els dies de l'any, si realment vivim en una societat que aposta per la participació.

L'educació segueix sent una de les nostres prioritats, seguim lluitant per a que els pares i mares que escullin pels seus fills i filles sords una educació en llengua de signes puguin optar per aquest model educatiu tal i com estableix la llei.

També ha d'haver un lliure accés als espais culturals i d'esbarjo per a que puguem gaudir de l'oci i la cultura com la resta de la societat i una televisió subtitulada al 100%, sota criteris de qualitat, que inclogui programació en llengua de signes.

En temps de crisi, tampoc hem d'oblidar que les persones sordes són especialment vulnerables a les fluctuacions del mercat laboral. És necessari que els poders públics actuïn com a protectors dels nostres drets i adoptin mesures encaminades a afavorir la participació del nostre col·lectiu, obviant interessos i finalitats particulars.

Som una comunitat que ha de poder escollir, aprendre i usar la seva llengua en els diferents àmbits de la vida pública, tal i com recullen la "Convención Internacional para las Personas Discapacitadas de la ONU" i la Llei 17/2010, de 3 de juny, de la Llengua de Signes Catalana. Això significa que, a partir d'ara, tenim una llengua protegida pel govern de la Generalitat i recolzada institucionalment pel Parlament de Catalunya. D'aquesta manera, FESOCA ha posat en marxa una comissió d'avaluació i seguiment de l'anomenada llei amb la finalitat de comprometre a totes les conselleries per a que treballin en ella, dins les competències que els correspongui, amb l'objectiu de garantir el dret a l'accés a la formació i informació de les persones sordes. Igualment, exigirem que el Codi d'Accessibilitat de Catalunya sigui una realitat.

En aquests moments, FESOCA està iniciant una nova era amb motiu del canvi de junta directiva i estem treballant amb molta il·lusió per enfortir els nostres llaços amb les associacions de persones sordes catalanes així com per posar en marxa, tant aviat com puguem, els projectes que tenim en ment per garantir els drets fonamentals de les persones sordes en el nostre dia a dia. Treballem activament per construir una societat més igualitària per les dones sordes, que sovint pateixen moltes formes de discriminació pel fet de ser dones i sordes. També pel col·lectiu de gent gran, infància, joventut, LGTB, immigrants i persones sordes amb d'altres discapacitats que conformen un univers humà amb necessitats específiques que mereixen la nostra atenció i que requereixen de propostes concretes adaptades a cada situació.

El moviment associatiu de persones sordes de Catalunya seguirà treballant per reivindicar un espai propi per la diversitat humana. Seguirà demostrant que totes i tots som necessaris per la construcció d'una societat nova, més justa i igualitària.