Manifest pel dia mundial del VIH-SIDA

Actualment, una tercera part de les persones infectades pel VIH (virus de la Immunodeficiència Humana) al nostre país no saben que ho estan.

Desconèixer que estan infectades els impedeix fer-se càrrec de la seva salut respecte a la infecció, el que pot significar un deteriorament important del seu estat de salut, de la seva qualitat de vida i un pitjor pronòstic de la malaltia. D’altra banda, no els permet prendre les mesures adequades per prevenir la transmissió de la infecció. Per això, és important realitzar un diagnòstic precoç mitjançant una detecció primerenca.

En relació amb això s’està debatent la possibilitat d’implantar un sistema de diagnòstic generalitzat (Opt-out), realitzant la prova de detecció del VIH, tret que la persona es negui, a la majoria de la població que arriba al sistema de salut.

Aquest sistema podria substituir el que s’utilitza actualment, en el que la prova només es realitza de manera dirigida (Opt-in), és a dir, a persones que hagin estat en alguna situació de risc, que tinguin malalties d’alta prevalença en la infecció per VIH i/o que pateixin malalties relacionades amb la SIDA, a més de realitzar-se també a les persones donants de sang i a embarassades.

Com a grup que defensa la rellevància del benestar general de les persones, fent especial èmfasi en els aspectes psicològics, emocionals i socials, creiem que hi ha diversos punts importants a tenir en compte si es decideix implementar el nou sistema diagnòstic:

· La persona ha de conèixer el significat de realitzar la prova del VIH i el que això implica, tant si el resultat és negatiu com positiu.
· És important considerar les diferències lingüístiques i culturals a l’hora d’intervenir.
· S’hauria de determinar quines estratègies s’han d’implementar per abordar un sector important de la població que no acostuma a acudir al sistema de salut.
· Per últim, tenir un diagnòstic per si mateix, no és garantia d’un seguiment adequat de la malaltia i les seves conseqüències, ni l’adopció de mesures preventives, per la qual cosa cal realitzar un treball suplementari destinat a la seva consecució.

Podrà el sistema de salut fer-se càrrec de tots aquests aspectes?

Es garantirà l’adequat assessorament i suport emocional independentment del resultat que s’obtingui?

Per tots aquests motius, com a grup d’especialistes en psicologia i VIH, alertem sobre els riscs de la implementació d’aquest sistema de diagnòstic generalitzat (Opt-out) sense una garantia de mesures que haurien de desplegar-se en paral·lel i complementàriament, i suggerim obrir un debat rigorós on es doni la importància adequada als aspectes psicològics implicats en aquest procés.

 

Grup de Treball de Psicologia i VIH-SIDA
Secció de Psicologia Clínica i de la Salut
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya