Manifest respecte de la retallada d'hores assistencials pactada per l'ICASS i les principals patronals dels centres residencials de gent gran

Les organitzacions sensibilitzades pels drets de la gent gran volem exposar el nostre malestar en relació a l'acord signat per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) i les principals patronals del sector de centres residencials de gent gran, i en aquest sentit manifestem que:
 
1. Volem expressar i informar a la ciutadania que, en cap cas, cap de les organitzacions sotasignades ha estat consultada ni informada, per part de l'ICASS, de la intenció, redacció, signatura i aplicació d'aquest pacte fins que no ha estat signat.
 
2. Valorem negativament els acords als què s'ha arribat amb aquest pacte, atès que entenem que afavoriran l'increment de la dependència dels usuaris de centres residencials i la disminució en la seva atenció i qualitat de vida.
 
3. En el cas que finalment s'apliquin aquestes modificacions, ens trobarem davant l'existència de dos models diferenciats d'atenció: el dels centres propis de l'ICASS, on no s'aplicaran aquestes mesures, i el dels centres concertats i col·laboradors, on sí que es podran aplicar i en els quals els usuaris veuran afectada l'atenció que reben.
 
4. Entenem perfectament la situació econòmica que viu aquest sector, però no compartim una política que perjudicarà, sense cap tipus de dubte, la qualitat dels tractaments i els programes de promoció de l'autonomia personal que reben els seus usuaris.
 
5. Actualment aquest pacte no es pot aplicar fins que no es modifiqui la cartera de serveis. Aquest fet es pot realitzar de dues maneres: mitjançant una ordre del Govern o bé per un decret llei que ha de ser debatut al Parlament de Catalunya. En aquest sentit, sol·licitem al Departament de Benestar Social i Família i a la direcció de l'ICASS que aquesta modificació, en cas que continuï endavant, ho faci en base a un decret llei i sigui debatuda en el si del Parlament, atès que entenem que han de ser els representants dels ciutadans els que valorin si aquest pacte amb la patronal és bo o no per a la ciutadania.
 
6. Volem expressar el total desacord en relació a l'equiparació de categories professionals entre l'Educador/a Social i el TASOC (Tècnic superior en Animació Sociocultural) i demanem que es faci la distinció a la cartera de serveis.
 
Per tots aquests motius, i com bé saben el Departament de Benestar Social i Família i la direcció de l'ICASS, les organitzacions sotasignades sempre –i reiterem, sempre- hem tingut, tenim i tindrem la mà estesa per tal de debatre totes aquelles qüestions relacionades amb l'atenció de les persones i en pro de la recerca d'un model d'atenció sostenible, de qualitat i que promogui realment la seva autonomia.
 
Organitzacions que signen el manifest:
• Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC)
• Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT)
• Col·legii de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC)
• Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
• Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC)
• Col·legi Oficial Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
• Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC)
• Alzheimer Catalunya
• Amics de la Gent Gran
• Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran Dones i Família (FOCAGG)