Manual de Gestió del Voluntariat

Federació Catalana del Voluntariat Social

El 'Manual de Gestió del Voluntariat' neix com a resposta concreta, pràctica i propera a la voluntat expressada per les entitats de treballar conjuntament el tema de la gestió del voluntariat. Pretén ser una eina de suport per al treball de coordinació diari de les persones voluntàries de les entitats, així com, per esdevenir una ajuda en l’elaboració del pla de voluntariat, tal com estableix la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i el foment de l’associacionisme, en l’Article 11 dels Deures de les entitats, apartat “A”.