Memòria del Col·legi de Pedagogs de Catalunya 2013

La memòria del COPEC detalla l'activitat que ha tingut el Col·legi de Pedagogs durant el 2013.