Memòria Social.cat 2020

Social.cat

Aquest 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid19 i el digital Social.cat ha hagut de fer front a un allau informatiu des que al març es va decretar l'estat d'alama i un confinament estricte. En un context advers, el digital ha donat veu com a mai a l'acció social i ha demostrat que és un referent de la informació sobre societat a Catalunya. Així ho proven les desenes de sol·licituds per publicar opinions de tota mena de professionals de l'acció social. A més, el Social.cat, malgrat que la redacció ha hagut de teletreballar, ha tingut pics d'audiència com no n'havia fet mai, amb notícies de servei. A més, el digital no ha abandonat la seva vocació d'aproximar-se a les entitats i la ciutadania i ha organitzat en línia un debat Socialitzant i la 4a edició de la seva cita anual, el Social Lab, amb el lema “Comunicar per imaginar”.