Pla d'acció sobre drogues de Barcelona 2013-2016 (Ajuntament de Barcelona)

El Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2013–2016 és el document que recull les polítiques i actuacions de l’Ajuntament de Barcelona per prevenir i reduir
el consum de drogues i els seus efectes negatius en les persones, les famílies i la societat. Aquest és el 8è Pla que elabora l’Ajuntament. El primer es va redactar el 1989.

El Pla es divideix en 5 apartats:
1. Pla de ciutat
2. Salut pública
3. Accessibilitat als recursos i inclusió social
4. Qualitat, coneixements i experiència
5. Aliances i col·laboracions

Cada apartat inclou objectius i accions per tractar el problema de les drogues.

Podeu llegir l'informe en aquest enllaç.