Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions (2017-2019)

Els problemes de salut mental tenen una altra prevalença. Dades de l'OMS refereixen que una de cada quatre persones patirà algun tipus de trastorn mental al llarg de la vida, la qual cosa equival a dir que el 25% de a població està en situació d'especial vulnerabilitat. Per aquest motiu, la Unió Europea ha declarat la salut mental com una prioritat. En aquesta línia, el Govern va aprovar l'any 2010 el Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, que ara actualitza fins al 2019. Les principals novetats són un increment del pressupost de 75 milions d'euros i un major abordatge en els drets i deures de les persones amb trastorn mental i en la prevenció des de l'adolescència.