Pluridiscapacitat i contextos d'intervenció (Institut de Ciències de l'Educació)

El llibre, escrit per Emili Soro-Camats, Carmel Basil i Carme Rosell, recull les experiències i els reptes en el camp de l'educació d'infants amb pluridiscapacitat.

El podeu descarregar en aquest enllaç (castellà).