Protocol per actuar contra els abusos a menors en l’educació en el lleure

El Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya va publicar el passat 14 de juliol el protocol d’abusos sexuals en l’àmbit del lleure el que porta per títol ‘L’Educació en lleure com espai de protecció’. Els vincles de confiança que es poden crear amb els professionals i voluntaris/es augmenta la probabilitat que un infant, adolescent o jove pateixi situacions de maltractament i abusos per part de persones que percep com a properes o amb intenció d'ajudar-lo.

Per aquest motiu, la Fundació Vicki Bernadet ha estat l’encarregada de redactar els continguts d’aquest protocol en què s’indica com haurien d’actuar els professionals i voluntaris del lleure davant la revelació d’una situació d’abús sexual infantil, i conèixer el circuit i els recursos als que pot acudir.