Salutació del conseller de Benestar Social i Família

Permeteu-me una breu salutació en aquest primer butlletí de l'any coincidint amb l'inici d'aquesta nova legislatura per a la qual tinc l'honor d'haver estat nomenat conseller.

Afronto aquesta nova responsabilitat amb entusiasme i amb actitud de servei a les persones. Les persones són, en definitiva, les que donen sentit a la feina del Govern i de l'Administració pública en general, però, de manera molt particular, les persones són el sentit mateix de la feina que feu tots els professionals dels serveis socials.

Necessitem uns serveis socials de màxima qualitat per enfortir l'Estat del Benestar i tenir capacitat de resposta davant les necessitats específiques de les persones, de les famílies i del país en el seu conjunt.

L'enfortiment del nostre Estat del Benestar, entre altres coses, ens demana fer front als grans reptes que tenen avui els serveis socials: lluitar contra la pobresa i l'exclusió social, reforçar el paper de les famílies, protegir la infància, treballar per la promoció de l'autonomia personal de les persones en situació de dependència, atendre i facilitar la integració de les persones amb discapacitat, promoure polítiques d'igualtat entre els homes i les dones, impulsar la vida activa de les persones grans, donar suport al teixit associatiu i al voluntariat, potenciar la cohesió social de la nostra comunitat...

És hora de sumar esforços i ser exigents en l'exercici de les nostres responsabilitats i, alhora, és moment de ser propers, estar atents i ser sensibles a les necessitats de les persones i les famílies.

Em teniu al vostre servei,

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família