Segona guia pedagògica ‘Ni uniformes ni etiquetes’

Fundació Akwaba

La segona guia pedagògica ‘Ni uniformes ni etiquetes: per una escola i un mon intercultural i amb equitat de gènere. Segona fase’ forma part del material de suport als educadors, educadores i professorat d’infants i joves de deu a disset anys, que té per objectiu incloure continguts i pràctiques pròpies de l’educació per la Justícia Global en la seva programació. En aquesta ocasió es treballa la perspectiva de gènere i la interculturalitat a través de l’art.