SocialitzantBCN 4 - ‘Si l'habitatge és un dret, per què hi ha persones sense llar?’

Social.cat

La manca d’habitatge assequible centra el darrer debat ‘Socialitzant BCN’. Membres d’Arrels Fundació, Assis Centre d’Acollida i l’Ajuntament de Barcelona demanen més coordinació en l’atenció a les persones sense llar. En aquest dossier recollim algunes conclusions.