L'objectiu del CEESC és vetllar perquè l'activitat professional s'adeqüi als interessos dels ciutadans

Pepín de la Rosa Casado president del CEESC

Social.cat oferirà, en dues remeses, l'entrevista que ha fet al president del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC). En aquesta primera entrega es contextualitza sobre el Col·legi, se n'expliquen els objectius, es parla sobre el seu funcionament i es para especial atenció en la importància del Codi Deontològic.

Quina és la finalitat del CEESC? Qui i per què es va crear?
La finalitat del CEESC la podem concretar en l’ordenament, la defensa i la promoció de la professió. El seu objectiu és vetllar perquè l'activitat professional s'adeqüi als interessos dels ciutadans. Volíem un col·legi professional que recollís el passat, el present i el futur de l’educació social i que impulsés la consolidació de la professió. Va ser el primer col·legi d'educadores i educadors socials que es va crear al territori espanyol, i sempre hem treballat d’acord i en complicitat amb les associacions, després col·legis, de l’estat.

Com incideix en l'exercici professional dels educadors socials?
Fomentant la solidaritat entre els seus membres, vetllant per l'ètica professional i pel respecte als drets dels ciutadans, participant en els òrgans consultius de l'Administració, exercint la representació i defensa de la professió davant l'Administració, organitzant activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, d'interès per als col·legiats. També és molt important el treball per procurar una correcta ordenació de les especialitats professionals, dels àmbits emergents a partir de donar respostes educatives a les noves necessitats socials. Per altra banda, no podem oblidar el treball d’informar a iniciativa pròpia i/o preceptivament l'Administració sobre els projectes de llei i les disposicions de diferent rang que fan referència a les condicions generals de l'exercici professional, o que afecten les persones amb què treballem. Estem contents perquè al llarg dels 14 anys de vida el CEESC s’ha formalitzat de manera notable, i els seus principis ideològics fundacionals s’han mantingut i s'han anat actualitzant.

Quin és el funcionament del col·legi?
El model de gestió pel que hem optat aposta de manera decidida per la participació i la democràcia. Els punts clau els podem resumir en el valor que donem a les idees que es generen a partir de la proximitat i la complicitat, en la voluntat de ser radicals com a opció decidida per reinventar contínuament l’organització i en una posició d’escolta activa dels col·legiats, els treballadors i els amics del CEESC. Aquesta aposta ens ha portat a crear un espai de participació àmplia que anomenem “Gent que pensa que la millor manera de preveure el futur es crear-lo” (GQP) i que el composem les aproximadament 150 persones que tenim algun compromís de treball en el CEESC, ja sigui participant en Junta com a càrrec electe o representant el Col·legi en algun espai. Per altra banda, les persones de la Junta ens repartim la feina entre la Coordinació Operativa i Tècnica, el Consell de Seguiment de les línies estratègiques i els Clústers de Serveis, Participació, Relacions, Comunicació, Espai Comú/Mapa Territorial i Ètica. És una organització en què cada segment de l’organigrama està compartit entre un equip de persones. A més, aquests compartiments no són estancs, sinó que es vetlla per la creació i gestió de les seves interseccions múltiples, amb comissions, comitès, grups de contrasts...

Quines són les prioritats a l'hora de definir el model de gestió de proximitat?

Trobar-se i parlar amb la gent, adonar-se dels canvis que es van produint, conèixer a fons el territori, fomentar la participació real, mediar entre els interessos diversos i generar una direcció política i estratègica que defineixi objectius a curt i llarg termini.

Quina relació es manté amb el Codi Deontològic? Vetlla per a que es compleixi?
Des dels inicis de la professió, l’ètica professional ha estat un tema de debat i preocupació per al col·lectiu professional i m’agradaria dir que el Codi Deontològic es una de les eines més potents al servei dels professionals i de la professió i que, per desgràcia, no tenim prou present. Representa l’assumpció de la defensa d’uns principis i normes ètiques comuns a la professió i orientadors de la pràctica, que passa per la responsabilitat dels educadors i educadores socials davant d’una població que es troba, la majoria de vegades, en situació de dificultat i de dependència, i que ens situa en la possibilitat de modificar aquesta dependència a través d’un saber i d’una pràctica professional. Aquesta capacitat professional dóna a l’educador o educadora social un poder que defineix l’asimetria de la relació educativa. En aquest context, l’acció socioeducativa passa per la construcció d’una relació de confiança i d’un pacte de responsabilització entre les parts, per la qual cosa cal que l’educador o educadora social garanteixi aquesta confiança a través d’un codi deontològic que n’orienti i en limiti el poder. La construcció d’un codi deontològic representa l’assumpció de la responsabilitat professional de les accions socioeducatives que duu a terme l’educador o educadora social o l’equip i l’autonomia que com a professió respon a unes determinades necessitats i demandes socials, amb articulacions teòriques específiques i des del reconeixement de la seva utilitat social. El codi reforça, doncs, l’autonomia que la professió i els col·legis professionals que exercim de subjecte col·lectiu i d’agent interlocutor, basant-nos en els principis deontològics generals, vetllem per aquesta autonomia.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article