Àngels García: 'Ens trobem en un retrocés en la contractació de persones amb discapacitat al mercat laboral ordinari'

Àngels García | Cap de l’Equip d’Assessorament Laboral (EAL)

Hem entrevistat l'equip d'assessorament laboral (EAL) de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona per a què ens expliquin la seva tasca, així com les impressions que tenen del seu camp de treball.

 • Com faciliteu l’accés laboral de les persones amb discapacitat?
Posant en contacte persones amb discapacitat usuàries del servei amb empreses de diferents sectors amb un doble objectiu: d’una banda que la persona pugui realitzar el seu projecte professional i trobi una feina i, de l’altre, que les empreses puguin contractar persones que s’ajustin al perfil que estan cercant.
L’Equip d’Assessorament Laboral (EAL) es va crear a finals de 1985, com a servei de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona, especialitzat en la inserció laboral de persones amb discapacitat (física, intel·lectual, sensorial i trastorn de salut mental), que tenen capacitats suficients per poder realitzar un treball en el mercat ordinari.
 
 • De quina forma garantiu la inserció laboral ordinària?
El punt de partida de la nostra intervenció és l’anàlisi de la demanda inicial, tant de l’empresa com de la persona participant, facilitant l’acompanyament i el suport necessaris per l’obtenció i consolidació del lloc de treball.
L’educador/a laboral intervé per aconseguir l’adequació, adaptació i ajust del treballador/a amb discapacitat al lloc de treball. Es realitza un itinerari formatiu-laboral establint un pla de treball adaptat a cada persona, facilitant el suport i seguiment necessari un cop aconseguida la inserció per mantenir i promocionar el lloc de treball si cal.
 
 • Establiu criteris per dedicar-vos-hi més en funció de les capacitats que presenten les persones o dels interessos de les empreses? En cas afirmatiu, quin criteri prioritzeu?
L’èxit de la inserció està en trobar l’equilibri entre les necessitats de les persones des de les seves capacitats, interessos, habilitats socials i laborals, i les necessitats, expectatives i interessos de les empreses.
 
 • Com sensibilitzeu i milloreu la imatge del col·lectiu, un punt amb que definiu les vostres línies d’actuació?
Mitjançant l’establiment de mecanismes d’informació i assessorament a les empreses centrem els nostres esforços en sensibilitzar i difondre les capacitats i potencialitats de les persones amb discapacitat, trencant pors i estereotips, per tal d’apropar el món empresarial i propiciar canvis positius en les seves idees i actituds envers la inserció laboral del col·lectiu de persones amb discapacitat.
 
 • Penseu que hi ha empreses que promouen aquest tipus de contractació amb l’única finalitat d’obtenir ajudes estatals o d’altres interessos?
La nostra experiència ens demostra que quan una empresa decideix incorporar una persona amb discapacitat a la seva plantilla amb l’única finalitat d’obtenir ajudes econòmiques l’èxit de la inserció es presenta una mica minvat, ja que sovint no dóna resposta a les expectatives globals que es volia aconseguir i pot generar insatisfacció i/o conflicte en alguna de les parts.
 
 • Creieu que hi ha precarietat en les ofertes laborals destinades a aquest sector o creieu que hi ha treballs qualificats per aquestes persones?
Constatem que hi ha treballs qualificats per aquestes persones, però que no és el que predomina, ja que ens trobem en un retrocés en la contractació de persones amb discapacitat al mercat laboral ordinari, provocat per l’augment per part de les empreses de l’establiment de mesures alternatives i la subcontractació a CET de determinats processos de producció i de serveis. Això porta a un deteriorament de les condicions laborals del col·lectiu que serien molt diferents si treballessin al mercat laboral ordinari.
 
 • Com efectueu el vostre seguiment fins la consolidació de la feina?
Tal com ja s’ha dit mitjançant la figura de l’educador/a laboral que acompanya a la persona en tot l’itinerari d’inserció laboral i facilita assistència continuada fins que assoleix els objectius proposats i l’adequació al lloc de treball.
 
 • Quin tipus de suport oferiu al treballador amb discapacitat durant tot el procés?
El tipus d’intervenció depèn tant de les capacitats residuals com potencials de la persona, com de la situació en que es trobi: atur, formació, pràctiques o treball.
El suport es pot donar en:
   - Preparació per a la incorporació al mercat laboral definint un objectiu laboral.
   - Recerca de feina activa i a mida de cada persona.
   - Pràctiques no laborals.
   - Acompanyament inicial a la persona i a l’empresa, com també al llarg de la vida laboral de manera continuada i per gestionar incidències que puguin sorgir.
 
 • A quins llocs (empreses) feu anàlisi i assessorament? A llocs que ho sol·liciten o que determineu vosaltres per algun procediment?
A totes les empreses que ho sol·liciten i aquelles que contactem atenen a las característiques i necessitats dels nostres usuaris/es.
El nostre plantejament s’orienta d’una banda a conèixer les ofertes, és a dir, els llocs de treball que emanen del teixit empresarial, i d’altra banda a conèixer la demanda, entesa des de les capacitats i necessitats en relació a la feina i els perfils professionals.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.

Xavier Font Martinez Barcelona
1.
Bon dia,
Treballo en un servei d'inserció Laboral per a persones amb discapacitat, estic d'acord amb l'Àngels, actualment hi ha empreses que confien en les capacitats de les persones i no amb els beneficis fiscals, aquestes tenen un nombre d'èxit molt mes elevat, ja que com diu l'Angels les expectatives son reals i fins i tot la confiança dipositada en el treballador/a, fa que aquest es motivi i cregui mes amb les seves competències i sigui un treballador/a igual de productiu que un altre, malauradament hi ha poques, pero si veiéssim als candidats/es com a possibles treballadors i no com a portadors d'un benefici, descobriríem que hi ha un gran potencial de treballadors amb discapacitats igual de competitius dins del mercat laboral que la resta.
 • 3
 • 0

Comenta aquest article