'No és possible definir un pacient tipus ni en el camp de les addiccions ni en el camp de la salut mental'

Jaume Condomines | Director del Centre Terapèutic La Coma del Grup Atra

Com es rehabiliten les persones drogodependents? Quins són els aspectes més rellevants en la seva atenció? Cal que sigui individualitzada o en grup? Per poder respondre aquestes i altres preguntes hem parlat amb la Comunitat Terapèutica La Coma, una comunitat terapèutica que ofereix un tractament comunitari de rehabilitació per a aquestes persones i que ha guanyat recentment un dels màxims reconeixements en Salut Mental de Catalunya, el Premi a l'Excel·lència en Salut Mental i Addiccions de la Fundació Avedis Donabedian.

Quins són els aspectes més rellevants en l'atenció de les persones?
Un dels més rellevants és l’atenció individualitzada, l’èmfasi en el grup com a motor del canvi, la participació activa del pacient en el seu canvi d’estil de vida, la teràpia psico-educativa i l’abordatge mèdic de les patologies orgàniques i psiquiàtriques dels residents.
L’objectiu del tractament de rehabilitació és aconseguir la reestructuració personal, el desenvolupament d’hàbits de salut física, mental i social i l’adquisició de responsabilitat sobre la seva conducta addictiva.
Aquesta tasca terapèutica la duen a terme un equip interdisciplinar format per metges, infermeres, psicòlegs, educadors socials, treballador social, arterapèutes i iogaterapèutes.

Amb quin circuit de tractaments compta i per a quines persones?
Quan el pacient es troba en un procés avançat de la seva addicció i el tractament ambulatori no s’ha mostrat eficaç, els Centres d’Atenció i Seguiment al Drogodependent (CAS) deriven aquests pacients a un servei especialitzat com és del de Comunitat Terapèutica. En aquest moment el pacient inicia el procés d’admissió, procés en el què hi participa el metge psiquiatre, el psicòleg i el treballador social amb la finalitat de començar a definir un Pla Individual de Treball per a l’usuari i alhora abordar els dubtes que pugui tenir sobre el tractament que iniciarà. Com s’ha esmentat, el recurs de Comunitat Terapèutica és un recurs residencial en el què es desenvolupa un programa de rehabilitació de la conducta addictiva.
A l’alta de Comunitat Terapèutica es pot realitzar el procés de reinserció a través dels programes de Pis de Reinserció (programa residencial orientat a consolidar la rehabilitació de l’usuari en el medi obert), o també a través de programes ambulatoris que s’ofereixen des del CAS o des d’ATRA (Programa de Suport a la Vida Autònoma: inclou tutories individuals, grup d’habilitats socials i grup terapèutic d’ajuda mútua).
En tot el circuit d’atenció a l’usuari es compta amb un equip qualificat de professionals del camp de la salut i de l’educació social.

En quin model d'atenció es basa la Comunitat Terapèutica?
Es basa en el model Comunitari aplicat a un centre amb finalitat terapèutica dels seus usuaris. Integra les bases conceptuals i les tècniques del model cognitiu conductual.
Model d’intervenció multifactorial que integra com a concepte de salut tant factors biològics, psicològics (pensaments, conductes i emocions) i factors socials.

Per què creieu que heu estat guardonats amb aquest premi?
Perquè des de l'inici hem estat treballant sense perdre la il·lusió ni la motivació de millorar, de la revisió constant dels nostres processos, de l’anàlisi d’allò que fèiem i fem, d’entendre la persona com a part important del procés.

Quines són les mesures de qualitat i seguretat que se us assignen com a meritòries?
A CT La Coma disposem d’un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la detecció de les necessitats i expectatives dels nostres usuaris, per donar les respostes adequades a les seves necessitats i segons el tractament establert. Del nostre compromís amb la millora contínua, en destaca el desplegament d’objectius i el seu desenvolupament amb controls de seguiment i avaluació periòdica dels resultats.

Com us aneu redefinint i adaptant als nous perfils de consumidors?
Per adaptar-nos al nou perfil de consumidors és fonamental detectar prèviament a l’ingrés a Comunitat Terapèutica les necessitats reals de cada usuari, tasca que es realitza durant el procés d’admissió al recurs. A l'obtenir aquesta informació prèvia a l’ingrés permet planificar un Programa Individual de Tractament adaptat a les necessitats de cada usuari, ja siguin psicològiques, socials o orgàniques.
Així mateix el propi grup “obliga” a adaptar constantment activitats i estructures per a una millor i més adequada intervenció dels professionals.

Què creieu que li queda per millorar al centre?
És important que les Comunitats Terapèutiques facin un major esforç per a fer visible a la societat la tasca que duen a terme, amb la finalitat de donar a conèixer a futurs usuaris l’existència d’aquest servei especialitzat per tractar la seva addicció. Alhora també destacaríem la importància de generar més producció científica.

Quines queixes teniu o quines demandes faríeu al vostre sector?
Per poder continuar oferint un tractament de qualitat és necessari que no hi hagi retards en el pagament per part de les administracions, i que el preu plaça sigui l’adequat; des de fa molts anys estem sostenint un preu plaça molt baix. Estem parlant d’un servei especialitzat de tractament on hi treballen 15 professionals qualificats d’atenció directa, i que al tractar-se d’un recurs residencial, també s’han de tenir en compte les despeses d’alimentació, lloguers, subministraments, assegurances, impostos, despeses bancàries... despeses que no estan suficientment valorades.

És possible definir un 'pacient tipus' en el cas de la salut mental? I de les addiccions?
No és possible definir un pacient tipus ni en el camp de les addiccions ni en el camp de la salut mental. Creiem que per oferir un tractament de qualitat es necessari definir un tractament específic adaptat a les necessitats biopsicosocials de cada persona.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article